Life is a highway.


A road in New Zealand.

Life is a highway
and I wanna ride it, all night long.

Through all these cities and all these towns
It's in my blood and it's all around.

Life's like a road that you travel on
When there's one day here and the next day gone.

" Har man väl börjat så kan man aldrig sluta. Du kommer alltid att vara en människa på resande fot. Det blir som en drog, och du kommer aldrig att komma till ro." Följ mig, och min väg till frihet. Min väg till lycka.


RSS 2.0